ประกาศ

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 /2563

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 Download : ประกาศ Download : เอกสารประกวดราคา Download : ข้อกำหนดการจัดจ้าง TOR