การบรรยายพิเศษ

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ภาวะสุ่มเสี่ยงของสิทธิที่พักอาศัยของแรงงานไทยในเกาหลีใต้

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะ
วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

บรรยายสาธารณะ “Science and Technology Studies Across the Region”

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Painful Intercessions: An Ethnography of Passion Rituals in the Roman Catholic Philippines

โดย Julius Bautista (CSEAS, Kyoto University)
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างคณะสังคมวิทยาฯ และ Kookmin University

ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 59
18 ส.ค. 59 บรรยายวิชาการ
19 ส.ค. 59 การแสดงดนตรีร่วมสมัยไทยและเกาหลี
20 ส.ค. 59 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

On Transformation of Society and Inequality in Cambodia: Young people negotiating working life and transregional and transnational existence

การบรรยายพิเศษ โดย Dr Chivion Peou วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

Capital Flows and Okinawan “Soft Power” in Southeast Asia: Examining the Thai Case

การบรรยายพิเศษโดย Dr Johanna Zulueta วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

Bangkok as a “Bush”: preliminary findings on African migrants facing Asia

การบรรยายพิเศษโดย Professor Mamadou Diawara วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

รายงานสรุปเนื้อหาการบรรยายพิเศษ ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทย

วิทยากร Associate Professor Peter Vandergeest แปลและสรุปความเป็นภาษาไทย โดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม บันทึกเรียบเรียงโดย นิรมล ยุวนบุณย์

ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทย

การบรรยายพิเศษ โดย Associate Professor Peter Vandergeest (York University, Canada) วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คน ค้น คน: จริยธรรมในการทำงานทางมานุษยวิทยา

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย และ สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1