saipin

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

เข้า-ออก สนาม: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและบทสังเคราะห์จากสนามของมหาบัณฑิต

ในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์

สังคมศาสตร์ กับ การบริหารผ่านระบอบเวลา

หากความเป็นนักบริหารองค์กรที่ดี คือการสร้างผลผลิตได้ตามเป้าหมาย ในเวลาที่สั้นกระชั้น ใช้ต้นทุนต่ำ ขายเก่ง ขายเร็วจนไม่ต้องมีบริการหลังการขาย นักมานุษยวิทยา หากไม่หลงลืมความรู้และถอนรากการปฏิบัติที่หล่อหลอมเขามา เห็นทีจะประสบความสำเร็จโดยเกณฑ์นี้ลำบาก

ความเหลื่อมล้ำแนวราบ: ต้นกำเนิดความรุนแรง

ฟรานเซส สจ๊วร์ต เขียน || เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ แปล || สายพิณ ศุพุทธมงคล บรรณาธิการแปล

บ้านและเรื่องในบ้าน: ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม

โดย สายพิณ ศุพุทธมงคล (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2555)

potlatch ฉลองวันปิดภาค 1/2555

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยง potlatch ฉลองวันปิดภาคการศึกษา 1/2555 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานด้านข้างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

จินตนาการทางมานุษยวิทยา: วิธีคิด การคิด และการเชื่อมโยง

ส่วนหนึ่งของรายงานจากการเสวนาหัวข้อ “จินตนาการใหม่ทางมานุษยวิทยา” ในงานประชุมวิชาการ “สะท้อน ย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่” วิทยากร ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล