saipin

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ปรัชญา: ความรู้ฉบับพกพา

ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพาPhilosophy: A Very Short IntroductionEdward Craig เขียนสายพิณ ศุพุทธมงคล แปลจัดพิมพ์โดย bookscape (2563) ขอต้อนรับสู่อาณาจักร “ปรัชญา” ดินแดนพิศวงที่จุดประกายขึ้นจากความพยายามของมนุษย์ผู้อยากหาคำตอบให้ชีวิต เอ็ดเวิร์ด เครก ศาสตราจารย์สาขาปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ รับหน้าที่มัคคุเทศก์นำคุณท่องแดนปรัชญาอันกว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยวงกตแห่งคำถามไม่รู้จบ ชวนขบคิดประเด็นคลาสสิกอย่างเรื่องการมีตัวตน คุณค่าทางศีลธรรม หรือศรัทธาความเชื่อ แล้วต่อยอดสู่แง่มุมสำคัญที่รายล้อมชีวิตมนุษย์ อาทิ การปกครองโดยรัฐ เสรีภาพของผู้หญิง บทบาทของนักบวช หรือแม้แต่สวัสดิภาพของสรรพสัตว์ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญาชั้นครู ทั้งบันทึกการสนทนาของโสเครตีส ปุจฉาวิสัชชนาชวนหัวใน มิลินทปัญหา และทฤษฎีการกำเนิดเผ่าพันธุ์ที่สะเทือนวงการปรัชญาของดาร์วิน หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเห็นว่าปรัชญาไม่ใช่แค่เรื่องของการประลองปัญญาในโลกวิชาการ แต่เป็นการเดินทางทางความคิดอันไร้ที่สิ้นสุดของเหล่าผู้สงสัยใคร่รู้ ขอเพียงคุณพร้อมจะตั้งคำถามและขบคิดใคร่ครวญ ประตูสู่ดินแดนแห่งปรัชญาก็ยินดีต้อนรับคุณ อ่านตัวอย่างของหนังสือได้ ที่นี่

ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพา

Anthony Storr เขียน || สายพิณ ศุพุทธมงคล แปล
จัดพิมพ์โดย bookscape (2562)

หนูนิ้วโป้ง: วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์มิลเลนเนียล

สายพิณ ศุพุทธมงคล แปลจาก Petite Poucette | Thumbelina: The Culture and Technology of Millennials โดย Michel Serres (Paragraph x TUsocanth 2018)

สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมสานสัมพันธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SuperSOC) ครั้งที่ 10
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 | 08.00 – 14.30 น.
อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พระมหากษัตริย์-ขุนนาง: นาย-ไพร่ ในโครงสร้างสังคมไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

สายพิณ ศุพุทธมงคล | บรรณาธิการ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ (2560)

สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ | บรรณาธิการ
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ (2560)

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 52

17 กุมภาพันธ์​ 2560 || 9.00-17.30 น. || พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา รุ่นแรกของประเทศไทย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 นับเป็นดุษฎีบัณฑิตสาขามานุษยวิทยารุ่นแรกของประเทศไทย

ชวน “homo ludens” มา “เล่น” สงกรานต์

เมื่อคิดเช่นนี้ การเล่นก็ต้องมาก่อนประเพณี และยังเป็นไปได้มากว่าเล่นไปๆ สัญลักษณ์ “ศักดิ์สิทธิ์” ทั้งหลายที่มาทีหลังค่อยๆ มาเกาะเกี่ยวการเล่น ทำให้การเล่นกลายเป็นพิธีกรรม แล้วเราก็เลยมีประเพณีสงกรานต์อันศักดิ์สิทธิ์ และการเล่นสาดน้ำที่สามานย์

ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้

ขอเชิญรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัย “ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้” วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น.