โลกวิชาการ โลกสาธารณะ และโลกส่วนตัวของผู้หญิง

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30- 16:30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สัมผัสมลายูผ่านหนังสือ “มลายูที่รู้สึก”

6 พฤศจิกายน 2558 || 17.00-19.30 น. ณ ร้านหนังสือเดินทาง ถ.พระสุเมรุ พระนคร กรุงเทพฯ

เปิดเล่ม-ชวนอ่าน “เรื่องเล่าเมืองไต: พลวัตของเมืองชายแดนไทย-พม่า”

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท่าพระจันทร์

บทบาท กสทช. ภายใต้เศรษกิจ-สังคมดิจิทัล: ร่างกฎหมายดิจิทัลฯ ตอบโจทย์หรือไม่?

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผลการประกวดข้อเขียน “ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์”

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรรมร่วมสมัย (CCSCS) ประกาศผลการตัดสินรางวัลการประกวดข้อเขียนทางวิชาการประจำปี 2557

หนึ่งทศวรรษมานุษยวิทยาและสังคมวิทยากับการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09:00-17:00 น.

มายา(ทัศน)คติของโพล: วิธีวิทยาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการ “มายา(ทัศน)คติของโพล: วิธีวิทยาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด” วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ.ท่าพระจันทร์

การประกวดข้อเขียนทางวิชาการ: ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญส่งข้อเขียนทางวิชาการเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 31 ก.ค. 57

ความเป็นธรรมในสังคมไทย

ขอเชิญร่วมงานเสวนา วันอังคารที่ 25 ก.พ.57 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 103 ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทย

การบรรยายพิเศษ โดย Associate Professor Peter Vandergeest (York University, Canada) วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์