ข่าวกิจกรรมวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สีสันในควันไฟ: ชีวิตชาวมลายูมุสลิมในเหตุการณ์ความไม่สงบ

ชมภาพยนตร์สารคดีและร่วมเสวนาวิชาการว่าด้วยหนังสือ Just Enough: A Journey into Thailand’s Troubled South วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์

เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมภาพยนตร์สารคดี “เขาชื่ออัสฮารี” และร่วมเสวนาเพื่อส่งเสริมความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบและชีวิตชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.

ย่างก้าวในสนาม: ประสบการณ์ครึ่งทางของนักสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาฝึกหัด

การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2555 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา

วัดสายตา: งานนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั่วประเทศ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Early Migrations by Modern Man (homo – sapiens) to Thailand

โดย Mr.Terrence Kero วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.

การบรรยายพิเศษในรายวิชา ม.443 การวิจัยและการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์

ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษในรายวิชา ม.443 การวิจัยและออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ วันที่ 9, 16 มกราคม และ 27 กุมภาพันธ์​ 2556

CFP: สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ งานวิจัย/บทความ ที่เขียนขึ้นในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมหาวิทยาของเจ้าของผลงาน เข้ารับคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2556

lecture series: Professor Pheng Cheah

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมมนาและฟังการบรรยายสาธารณะ โดย Professor Pheng Cheah (UC Berkeley) วันที่ 15-17 มกราคม 2556

การนำเสนอบทความทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2555

ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอบทความทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ในการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555

Openings and Crossings in Militarized Borderlands: The Making of Corridors and Safe Passages in a context of Militarization, Oppression and Violence

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา ม.651 วัฒนธรรมข้ามพรมแดนและโลกาภิวัตน์ วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555