ครึ่งทาง: งานเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและเรื่องเล่าจากประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต

  การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา

  Bangkok as a “Bush”: preliminary findings on African migrants facing Asia

  การบรรยายพิเศษโดย Professor Mamadou Diawara วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

  วันปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

  กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 57 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

  สนามเด็กเล่น 49/01: การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

  สนาม: สนามของประสบการณ์
  เด็ก: ก้าวแรกของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
  เล่น: เพื่อเรียนรู้ความเป็นคน

  วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 49 ปี ร่วมฟังสวดพระปริตร (แบบมอญ) ร่วมโครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิม ชมนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการ โดยองค์การนักศึกษาคณะฯ

  ความเป็นธรรมในสังคมไทย

  ขอเชิญร่วมงานเสวนา วันอังคารที่ 25 ก.พ.57 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 103 ชั้น 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2557

  ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม: การเสนอรายงานชุดโครงการวิจัย ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย

  วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 1 (ห้อง 103) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์