สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 “หลากสายพันธุ์การวิจัย”

  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ. ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์

  และคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
  ในวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 61 ณ เวลา 19.00 น.
  ศาลา 15 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
  แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

  Sustainable Development and the Start-up Initiatives of the Youth in Vietnam.

  วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
  เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องโครงการปริญญาเอก
  อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ ชั้น 4
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์

  Social Sciences and Humanities Dialogues: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 5

  Monday, 12 November 2018 | 1.30-5 pm.
  PhD meeting room, Faculty of Sociology and Anthropology,
  4th floor, Faculty of Social Administration Building,
  Thammasat University, Tha Prachan