• http://wp.me/p2IvQw-4Zv

  เวทีเสวนา อีสานกลางกรุง ครั้งที่ 2: 3 ปี การพัฒนาบนคราบน้ำตาประชาชน

  วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร
  ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

  “โครงร่างองค์กร (OP) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
  เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx”
  วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย 60 เวลา 09.00-16.30 น. ณ มธ.ศูนย์รังสิต

  สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

  วันที่ 21 มิ.ย.60 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
  อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป

  ขอเชิญเข้าร่วมตรวจสุขภาพดวงตา

  วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น.
  ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

  กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

  วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-13.30 น.
  ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และลาน 50 ปี (ลานกิจกรรมข้างคณะ)
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต