การอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยทฤษฎี Structuration

  กิจจกรมวิชาการโดยความร่วมมือโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 || 9.00-15.00 น.

  Contemporary Right-Wing Extremism in Europe and the US

  เสวนาวิชาการว่าด้วยขบวนการขวาจัดร่วมสมัยในยุโรปและอเมริกา
  วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น.
  ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มธ. ท่าพระจันทร์

  สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

  การประชุมประชาคมฯ วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
  เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 9.00-15.00 น.

  ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (impunity) ในสังคมไทย

  เสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519
  วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30 – 15.30 น.
  ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  35 | 53 หนุ่มสาวในห้วงของการเปลี่ยนผ่าน

  สัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น.
  ห้องเอนกประสงค์ริมน้ำ ซั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

  ประกาศสรรหาคณบดี

  เนื่องจากคณบดีจะดำรงตำแหน่งครบวาระ มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการสรรหา ตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับฯ ดังนี้