คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดี

  ในโอกาสที่บุคลากรได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัย

  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

  ระหว่างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับ Lahor Arts Council
  ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

  สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ปีการศึกษา 2560

  วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  Social Sciences and Humanities Dialogues: สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 4

  วันพุธที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น.
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  Wednesday, 16 May 2018 | 2-5pm
  Thammasat University, Tha Prachan

  D-Move ก้าวที่ดี เลือกทางที่เดิน

  ขอเชิญร่วมกิจกรรม “D-Move ก้าวที่ดีเลือกทางที่เดิน”
  วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมริมน้ำ
  คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

  Social Sciences and Humanities Dialogues | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3

  Social Sciences and Humanities Dialogues
  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3
  Monday, 23 April 2018 | 2-5pm
  Thammasat University, Tha Prachan

  ขอเชิญเยี่ยมชมงานจัดแสดง

  ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 28 ธ.ค. 61
  เวลาทำการ 9.30 – 15.30 น.
  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มธ. ศูนย์รังสิต

  บรรยากาศงาน สานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10

  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต