บรรยากาศงานสัมมนาประจำปีศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

  “กรุงเทพฯ เมืองฟ้า” เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61
  ณ ห้องอเนกประสงค์ริมน้ำ ชั้น 1
  คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia

  ภายใต้หัวข้อ Asia on the Rise?
  วันที่ 1-3 ก.ค. 62 ณ โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
  ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้จนถึงวันที่ 22 ต.ค. 61

  บรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจคนอื่น”

  เมื่อในวันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 ณ ห้อง Auditorium 1
  อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ. ศูนย์รังสิต

  พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Museum Thailand Awards 2018

  พิพิธภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
  (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2561

  งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  งานสัมมนาวิชาการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจคนอื่น”

  ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561
  เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องAuditorium 1
  อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต