งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  งานสัมมนาวิชาการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจคนอื่น”

  ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561
  เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องAuditorium 1
  อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

  วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
  ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020
  ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

  วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

  แถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. – 15.05 น.
  ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ มธ. ท่าพระจันทร์

  ขอเชิญรับฟังแถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

  วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. – 15.05 น.
  ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  งานแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 84 ปี

  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 – 14.30 น.
  ณ ห้องประชุมโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์