ข่าวกิจกรรมคณะ

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างคณะสังคมวิทยาฯ และ Kookmin University

ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 59
18 ส.ค. 59 บรรยายวิชาการ
19 ส.ค. 59 การแสดงดนตรีร่วมสมัยไทยและเกาหลี
20 ส.ค. 59 ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และโอกาสเปิดลานกิจกรรมคณะฯ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 12.00-20.00 น.

ประกาศผลการตัดสินออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งผลการพิจารณา ดังนี้

สัมมนาปฏิบัติการ : การใช้ละครในการเรียนการสอนและการวิจัยทางสังคมวิทยา

กิจกรรมทางวิชาการ วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบ 51 ปี

ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องโถงบริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต

เลื่อนการประกาศผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

จากกำหนดเดิม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา เเละห้องโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: สถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย

ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี (พ.ศ. 2558)

ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก: สู่ปีที่ 51 ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวาระ 50 ปีนี้ คณะฯ เห็นว่า แทนที่เราจะรำลึกย้อนหลัง สู้เราลองคิดกันไปข้างหน้าไม่ดีกว่าหรือ เราจะลองคิดไปข้างหน้าดูว่า ในอีก 50 ปีข้างหน้า ทิศทางของคณะฯ น่าจะไปทางไหน แต่กระนั้นก็ตาม เราก็ต้องคิดไปข้างหน้าบนต้นทุนทางความรู้และต้นทุนทางเครือข่ายสังคมที่เรามีอยู่