ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

บรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 3 ส.ค. 65 ณ ห้อง SC 1002 ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Primate and Me : เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์

หนังสือรวมบทความว่าด้วยการศึกษาวานร

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 “มนุษย์-พ้นมนุษย์”

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ทางออนไลน์ผ่าน Zoom และ facebook Live: tusocant