ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน

Primate and Me : เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์

หนังสือรวมบทความว่าด้วยการศึกษาวานร

สัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท–ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 “มนุษย์-พ้นมนุษย์”

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ทางออนไลน์ผ่าน Zoom และ facebook Live: tusocant

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ครั้งที่ 3
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 2564 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

งานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 20

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
สามารถรับชมย้อนหลัง รายละเอียดดังนี้