ข่าวกิจกรรมคณะ

หมวดหมู่ข่าว:-

>> ข่าวกิจกรรมคณะ
>> ข่าวกิจกรรมวิชาการ
>> ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
>> ข่าวบริการการศึกษา
>> ทุนและรางวัล
>> ข่าวรับสมัครงาน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก: สู่ปีที่ 51 ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวาระ 50 ปีนี้ คณะฯ เห็นว่า แทนที่เราจะรำลึกย้อนหลัง สู้เราลองคิดกันไปข้างหน้าไม่ดีกว่าหรือ เราจะลองคิดไปข้างหน้าดูว่า ในอีก 50 ปีข้างหน้า ทิศทางของคณะฯ น่าจะไปทางไหน แต่กระนั้นก็ตาม เราก็ต้องคิดไปข้างหน้าบนต้นทุนทางความรู้และต้นทุนทางเครือข่ายสังคมที่เรามีอยู่

กองทุน “กึ่งศตวรรษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุน “กึ่งศตวรรษ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” พร้อมรับของที่ระลึกตราสัญลักษณ์คณะฯ และตราสัญลักษณ์งาน 50 ปีฯ (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)

Begin Again: งานเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต สกว.

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

Thai and Korean Cultures in Modern Era

Wednesday 22 Oct, 2014, Sociology and Anthropology PhD Program Meeting Room 4th Floor, Faculty of Social Administration buliding,
Thammasat University (Thaprachan Campus)

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา และห้องโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 49 ปี ร่วมฟังสวดพระปริตร (แบบมอญ) ร่วมโครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิม ชมนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการ โดยองค์การนักศึกษาคณะฯ

อบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ

อบรมถ่ายภาพเชิงปฏิบัติการ “มองคน โลก สิ่งของ ผ่านเลนส์” วันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 57

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมประชุมประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นในการสรรหาคณบดี

วันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็น 1) สถานะในปัจจุบันของคณะฯ 2) วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่ควรจะเป็นไปในอนาคต เพื่อนำไปประกอบการสรรหาคณบดีสืบแทนคณบดีคนปัจจุบันที่จะหมดวาระลง

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ชิงถ้วยรางวัล ชนะเลิศทีมรวม และ MAN OF THE MATCH พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00-19.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ – รังสิต