สรกล อดุลยานนท์: หนุ่มเมืองจันท์

การดำเนินงาน

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา

สรกล อดุลยานนท์: หนุ่มเมืองจันท์

สรกล อดุลยานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), คอลัมนิสต์มติชนสุดสัปดาห์, กรุงเทพธุรกิจ นามปากกา “หนุ่มเมืองจันท์”
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2527

วิมลรัตน์ รุกขวรกุล: ผู้พิทักษ์สัญญาให้เป็นสัญญา

วิมลรัตน์ รุกขวรกุล เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2542

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

รายนามอาจารย์สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

รายนามคณาจารย์สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคลากรงานคลังและพัสดุ

รายนามบุคลากร ฝ่ายคลังและพัสดุ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคลากรงานบริการการศึกษา

รายนามบุคลากร ฝ่ายบริการการศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคลากรงานบริหารและธุรการ

รายนามบุคลากร ฝ่ายบริหารและธุรการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์